Miele A/S

Miele A/S

Miele i Danmark

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Danmark

CVR nummer: 54057210

Bank: Danske Bank
Reg. nr. 4073 – konto nr. 4440 2148 00

Telefon: 43 27 11 00
Fax: 43 27 11 09
E-mail: info@miele.dk

 

Til udenretslig tvistbilæggelse på forbrugerområdet har EU oprettet et website (OTB), som du kan anvende. Du kan finde websitet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vores e-mailadresse: info@miele.dk.