EDI

Dataudveksling

EDI EDI

Dataudveksling

Miele kan udveksle data i form af strukturerede meddelelser mellem samarbejdspartnere. Herved overføres meddelelsen automatisk mellem systemerne og kræver derfor i mange tilfælde ingen eller kun lidt manuel behandling.

Automatisk udveksling af strukturerede data fra Miele omfatter bl.a EDI (HANCOM), OIOUBL (XML), PDF og CSV (komma-separerede filer) og meddelelserne kan indeholde faktura, kreditnota, ordrebekræftelse, produkt-sortiment, priser, lagerbeholdning mv.

Miele udbygger løbende ydelserne med relevante muligheder for data udveksling. Hvis du som samarbejdspartner er interesseret i at modtage elektroniske data fra Miele, så henvend dig blot  til din Miele kontaktperson, som vil formidle kontakten til en Miele data specialist med hvem du kan drøfte mulighederne.