Betingelser & vilkår

Webshop

Aftalens parter:

shop.miele.dk ejes og drives af:

Miele A/S, CVR-nr. 54057210
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf.: 4327 1100
E-mail: info@miele.dk

Disse betingelser og vilkår finder anvendelse på køb af varer i shop.miele.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv og som ved afgivelse af en bestilling til Miele afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. "Miele" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer og om den hjemmeside, hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation
På shop.miele.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger, kan der sendes en e-mail til Miele via info@miele.dk.

Priser
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingstidspunktet. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms og i danske kroner.

Bestilling
Præsentation af varer sammen med en pris på Miele er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Miele udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Miele om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Miele er først indgået, når Miele ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling
De betalingsoplysninger, som der indtastes ved køb af varer, bliver sendt direkte til vores betalingsudbyder Worldpay i krypteret form, og det er kun Køber og Worldpay, der kan læse informationerne. Der er således ingen andre der ser eller gemmer transaktionsoplysningerne. Ved køb med Visakort eller MasterCard trækkes beløbet først fra kontoen, når varen afsendes fra Miele.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Garanti & reklamation
Miele yder ifølge købeloven 2 års garanti fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Købelovens mangelregler kan finde anvendelse. Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Miele i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske, til Miele inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Hvis Køber reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Køber skal ligeledes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at sende varen tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Pakker sendt pr. efterkrav eller lignende modtages ikke.

Har du sendt en vare ind til reklamation, vil du altid få tilsendt en e-mail, når vi har modtaget varen. I e-mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.
Køber kan reklamere over varen ved at kontakte Miele Kundecenter på tlf. 4327 1310 eller sende en e-mail til info@miele.dk.

Køber skal returnere varen til følgende adresse:
Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Att.: Reservedele

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Miele har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Mieles kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Miele. Miele er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Mieles kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende. Miele afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret for tilbehørsvarer
Når du handler i vores webshop shop.miele.dk, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele os dette senest 14 dage efter, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller det sidste parti.
Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal benytte standardfortrydelsesrformularen, hvis du ønsker at fortryde dit køb og sende formularen til info@miele.dk eller Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, att.: Reservedele.

Meddeler Køber Miele, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Miele det modtagne beløb.

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det beta­lingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK!
Du kan miste dit købsbeløb helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
 • du har håndteret varen på en anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.


Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke medfølger. Husk derfor altid så vidt muligt at gemme emballagen, indtil du er sikker på, at du vil beholde varen.

Den eneste omkostning du har, når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os. Varer, der returneres UFRANKO eller per efterkrav, nægtes modtagelse. Find Post Danmarks gældende takster for returfragt på www.post.dk.

Ved returnering bedes Køber bruge Post Danmark, da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Køber skal sende varen forsvarligt pakket i original emballage sammen med en kopi af fakturaen samt en kopi af standardfortrydelsesformularen. Køber kan ikke fortryde sit køb alene ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Køber er forpligtet til at indsende standardfortrydelsesformularen for at kunne fortryde sit køb. Disse returregler gælder for alle varer solgt som fjernsalg til private og gælder ikke for varer solgt til virksomheder.

Fortrydelsesret for hvidevarer
Når du handler i vores webshop shop.miele.dk, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele os dette senest 14 dage efter, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller det sidste parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal benytte standardfortrydelsesrformularen, hvis du ønsker at fortryde dit køb og sende formularen til info@miele.dk eller Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, att.: Reservedele.

Meddeler Køber Miele, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Miele det modtagne beløb.

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres beløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK!
Du kan miste dit købsbeløb helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
 • du har håndteret varen på en anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke medfølger. Husk derfor altid så vidt muligt at gemme emballagen, indtil du er sikker på, at du vil beholde varen.

Den eneste omkostning du har, når du fortryder, er fragtomkostningen for at sende varen tilbage til os. Varer der returneres UFRANKO eller per efterkrav, nægtes modtagelse. Køber bedes inden afsendelse af produktet kontakte Mieles kundecenter på tlf. 4327 1310 for at aftale de nærmere detaljer omkring returneringen. Miele kan mod betaling af kr. 350,00 inkl. moms, tilbyde at afhente produktet på Købers adresse.

Forbehold for ændringer
Miele forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Leveringstider
Medmindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid højst 5 arbejdsdage efter ordremodtagelse.

Misbrug
Ethvert misbrug af Miele vil blive politianmeldt.

e-mærke
Mieles webshop (shop.miele.dk) er godkendt til at anvende e-handelsfondens e-mærke, hvilket giver dig en sikker online-handel. Læs mere om e-mærket på www.emaerket.dk.

 

Fortrolighed (Disclaimer)

Miele stiller alle sine data til rådighed "som de er" uden nogen garanti. Miele forbeholder sig ret til at ændre produkter, priser, betingelser og andre data uden varsel, men tilstræber at holde alle data up-to-date.

Sikkerhed
Anvendere har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer for den enkelte. Der skal blot indsendes en e-mail til Miele med oplysning om navn og adresse samt kopi af gyldig identifikation. Inden for 10 dage vil Miele sende en e-mail om hvilke informationer, vi opbevarer. Ønskes det, at vi skal slette disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af henvendelsen.

For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed ved indsendelse af internetformularer (f.eks. abonnement på nyhedsbrevet) bruger vi i visse tilfælde ReCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. Formålet med dette er at genkende, om indtastningen foretages af et menneske, eller om der er tale om misbrug via autogeneret besvarelse. Tjenesten bruger din IP-adresse og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten og sender disse til Google. Dette er underlagt Google Inc.'s afvigende privatlivspolitik. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s privatlivspolitik finder du på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

Videregivelse af informationer
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data, du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Cookies
Mieles webshop anvender cookies for at sikre, at der kan handles komfortabelt og sikkert i Mieles webshop. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer.
Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre ikke handle via vores webshop. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte webshoppen..
Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via e-mail eller på tlf. 4327 1310.

Logning og statistik
Log-statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter m.m. I vores butik anvendes log-statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter samt til at skabe øget brugervenlighed.
Som regel gemmes log-informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgsmønster og udvikling over tid.

Copyright
© Copyright, Miele A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle data er copyright-beskyttede og må ikke kopieres, videreformidles, downloades, ændres eller på nogen måde anvendes i professionelt øjemed uden for Miele.

 

Fortrolighed hos Miele A/S

Denne fortrolighedspolitik omhandler tjenesteydelser tilbudt af Miele A/S, Danmark, CVR-nr. 54057210.

1. Personlig information er vigtig
Miele er forpligtet til at værne om privatlivets fred. Miele anerkender den enkelte brugers ret til at kontrollere, hvordan deres personlige informationer indsamles og bruges. Afgivelse af personlige oplysninger er en tillidserklæring, som Miele tager alvorligt. Medmindre der gives samtykke til andet, vil Miele kun indsamle og bruge personlige oplysninger som fastsat i denne politik.

2. Indsamling af personlige informationer
Miele vil generelt indsamle personlige informationer via formularer til udfyldning, face-to-face, ordrebekræftelser, produktsalg, møder, interviews, forretningskort, telefonsamtaler og fra tredjemand.

3. Hvilken type informationer Miele indsamler
Generelt (men ikke kun) indeholder den type informationer, som Miele indsamler og opbevarer: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, købte produkter og anden information, som vil bistå Miele i at udføre sin forretning og markedsføre sine tjenesteydelser og opfylder vores lovmæssige forpligtelser. Informationerne opbevares i min. 5 år.
Hvis personlige oplysninger ikke gives, kan Miele i visse tilfælde ikke være i stand til at levere det korrekte produkt eller give den rigtige service.

4. Brug og videregivelse af personlige informationer
Miele vil anvende personlige informationer til følgende primære formål:

 • for at opfylde forpligtelser under en salgs- eller købskontrakt og/eller en anden kontrakt mellem kunden og Miele
 • for at yde service relateret til Mieles forretning så som garanti og aftersales-service
 • for at give informationer om produkter, services og/eller specielle tilbud
 • for at få tilkendegivelser om produkter og/eller service
 • for at få statistiske informationer til markedsanalyser


For at opnå ovenstående formål kan informationer blive videregivet til Miele-selskaber i andre lande. For at kunne yde visse services kan personlige oplysninger blive videregivet til en serviceudbyder, en organisation uden for Miele-gruppen.

Miele respekterer den tillid, som brugere udviser ved at afgive personlige oplysninger, og disse oplysninger vil ikke blive brugt eller videregivet til andre formål uden samtykke, undtagen i særlige tilfælde, hvor videregivelse kan være nødvendig iht. loven eller er nødvendige for at beskytte Mieles eller andres rettigheder eller ejendom eller mindske en alvorlig trussel mod en persons helbred eller sikkerhed.
Ansvarlig for opbevaring af personlige informationer fra shop.miele.dk er Miele A/S IT chef.

5. Henvendelse fra Miele
Miele må kontakte kunden ved at bruge de oplyste informationer for at:
- Informere om evt. opgraderinger, som kunne være af interesse, nye Miele-maskiner, specielle tilbud og andre informationer, der kunne være af interesse, fx nyhedsbreve.
Hvis brugere modtager uønsket kommunikation fra Miele, kan de få slettet deres kontaktoplysninger fra databasen ved at henvende sig til Miele.

6. En persons ret til aktindsigt
Mieles kunder har ret til at få overblik over de informationer, som ligger i Mieles database. Informationerne oplyses ved henvendelse til Miele.

7. Ændring og sletning af personlige oplysninger
Informationer i databasen kan ændres ved at kontakte Miele. Det samme gælder en henvendelse om at slette personlige oplysninger, undtagen hvor informationen er nødvendig til lovmæssige formål. Sletning af information kan resultere i, at Miele ikke er i stand til at sælge maskiner direkte og/eller yde bestemte typer service inklusive aftersales-service.

8. Følsomme informationer
Følsomme oplysninger omfatter: informationer, der relaterer til en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, fagforening og anden handel eller medlemskab af en faglig organisation, seksuelle præferencer, straffeattest og sundhedsmæssige oplysninger om en bruger.

Miele indsamler eller registrerer ikke følsomme oplysninger.

9. Opbevaring og sikkerhed af personlige oplysninger
Miele vil bestræbe sig på at træffe alle rimelige foranstaltninger for at bevare sikre personlige registrerede oplysninger og at holde disse oplysninger nøjagtige og ajourførte. Oplysningerne vil blive opbevaret på sikre servere, hvis de forefindes i digitalt format, eller i aflåste områder, hvis de forefindes i papirformat. Disse opbevaringssteder er beskyttet på kontrollerede faciliteter. I nogle tilfælde kan disse anlæg være i udlandet. Mieles ansatte er forpligtet til at respektere fortroligheden af personlige oplysninger fra Miele. Sikkerheden af oplysninger via internettet kan imidlertid ikke garanteres, og derfor kan der ikke gives absolut sikkerhed for, at oplysninger vil blive sikret til enhver tid. Miele kan ikke gøres ansvarlig for hændelser, der skyldes uautoriseret adgang til personlige oplysninger.

Direktøren og det af ham udpegede personale, der arbejder med Miele A/S’ webshop, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på shop.miele.dk er Miele A/S.

10. Problemer eller forespørgsler
Forespørgsler vedrørende fortrolighedspolitikken eller andre problemer eller klager kan rettes til Miele.

11. Opdateringer til denne politik
Denne politik vil blive revideret fra tid til anden for at tage højde for nye love og ny teknologi, ændringer i driften og praksis og skiftende erhvervsmiljø.

 

Internetpolitik

Fortrolighed
Miele stiller alle sine data til rådighed "som de er" uden nogen garanti. Miele forbeholder sig
ret til at ændre produkter, priser, betingelser og andre data uden varsel, men tilstræber at
holde alle data opdateret.

Sikkerhed
Anvendere har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer for den
enkelte. Der skal blot indsendes en e-mail til Miele med oplysning om navn og adresse samt kopi af gyldig identifikation. Inden for 10 dage vil Miele sende en e-mail om hvilke informationer, vi opbevarer. Ønskes det, at vi skal slette disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af henvendelsen.

For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed ved indsendelse af internetformularer (f.eks. abonnement på nyhedsbrevet) bruger vi i visse tilfælde ReCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. Formålet med dette er at genkende, om indtastningen foretages af et menneske, eller om der er tale om misbrug via autogeneret besvarelse. Tjenesten bruger din IP-adresse og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten og sender disse til Google. Dette er underlagt Google Inc.'s afvigende privatlivspolitik. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s privatlivspolitik finder du på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Videregivelse af informationer
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data, du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Cookies
Mieles webshop anvender cookies for at sikre, at der kan handles komfortabelt og sikkert i Mieles webshop. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer.
Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre ikke handle via vores webshop. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte webshoppen..
Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via e-mail eller på tlf. 4327 1310.

Logning og statistik
Log-statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butik anvendes log-statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter samt til at skabe øget brugervenlighed.
Som regel gemmes log-informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgsmønster og udvikling over tid.

Copyright
© Copyright, Miele A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle data er copyright beskyttede og må ikke kopieres, videreformidles, downloades, ændres eller på nogen måde anvendes i professionelt øjemed uden for Miele.

 

Kundecenter

Hvis du har spørgsmål til dit køb i Mieles webshop er du meget velkommen til at henvende dig i vores kundecenter. Kundecentret har åbent mandag-torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-15:30 på tlf. 4327 1310. Her vil vores veluddannede personale sidde klar til at betjene dig.
Vælger du at maile til os, besvarer vi din e-mail i løbet af få dage. Når du handler på e-mærkede netbutikker, har du altid adgang til e-mærkets forbruger hotline.

Du kan ligeledes kontakte Kundecentret, hvis du har problemer af teknisk karakter, når du handler i vores webshop.
Har du fortrudt dit køb, eller har du en reklamation, kan du under ”Sådan handler du hos os” se, hvad du skal foretage dig.
Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en e-mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Kontaktinformation

Miele A/S (grundlagt i 1966)
CVR. NR. 54057210
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk
shop.miele.dk
info@miele.dk
Tlf. 4327 1310

 

Sådan handler du hos os

For at foretage et køb på shop.miele.dk skal du igennem 4 trin.

 1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i kurven. Ønsker du at købe flere varer, klikkes på knappen "Fortsæt med at handle", ellers klikkes på knappen "Betaling".
 2. Log på Mit Miele i øverste højre hjørne over Miele-logoet.
  Er du allerede oprettet i Mit Miele, vælges "Log på" ellers klikkes på knappen "Opret brugerkonto". 
 3. Har du en værdi-/rabatkode skal denne indtastes i feltet "Brug kode", ellers klik på knappen "Betaling". Husk at godkende vores Betingelser & vilkår.
 4. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og gennemfør betaling.

Bestilling

På shop.miele.dk kan du kun bestille de viste varer. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden eller på lager, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4327 1310.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Når du handler på shop.miele.dk indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordre, kan du logge ind på shop.miele.dk og printe ordren eller få ordren tilsendt igen.

Betaling

På shop.miele.dk kan der betales med:

• Visakort og MasterCard.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra shop.miele.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på shop.miele.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

En aftale kan altid let annulleres af en forælder, hvis det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år.

Fragt og levering

Prisen er inklusive moms, og der tillægges kr. 65,00 i forsendelsesomkostninger pr. bestilling. Ved bestilling af varer i Mieles webshop på min. kr. 475.- leveres fragtfrit inden for Danmarks grænser.
Ved køb af hvidevarer er prisen inklusive fragt og indbæring inden for Danmarks grænser. Miele A/S kontakter dig for at aftale leveringstidspunkt m.v.
Levering vil finde sted senest ca. 5 arbejdsdage efter ordremodtagelse. Vi tager forbehold for leverancesvigt i form af offentlig postdistribution (Post Danmark) og lignende.
Levering sker med vognmand eller Post Danmark afhængig af dit varekøb. Der kan kun leveres til Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne. Derudover leverer vi ikke hvidevarer og støvsugere til ikke-brofaste øer.
Faktura fremsendes per e-mail.

 

Fortrydelse af køb i webshop

Fortrydelsesret for tilbehørsvarer

Når du handler i vores webshop shop.miele.dk, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele os dette senest 14 dage efter, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt­årsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller det sidste parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal benytte denne standardfortrydelsesformular, hvis du ønsker at fortryde dit køb og sende formularen til info@miele.dk eller Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, att.: Reservedele.

Meddeler Køber Miele, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Miele det modtagne beløb.

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det beta­lingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug,
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke medfølger. Husk derfor altid så vidt muligt at gemme emballagen, indtil du er sikker på, at du vil beholde varen.

Den eneste omkostning du har, når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os. Varer, der returneres UFRANKO eller per efterkrav, nægtes modtagelse. Find Post Danmarks gældende takster for returfragt på www.post.dk.

Ved returnering bedes Køber bruge Post Danmark, da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Køber skal sende varen forsvarligt pakket i original emballage sammen med en kopi af fakturaen samt en kopi af standardfortrydelsesformularen. Køber kan ikke fortryde sit køb alene ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Køber er forpligtet til at indsende standardfortrydelsesformularen for at kunne fortryde sit køb. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private og gælder ikke varer solgt til virksomheder.

 

Fortrydelsesret for hvidevarer

Når du handler i vores webshop shop.miele.dk, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele os dette senest 14 dage efter, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt­årsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller det sidste parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal benytte denne standardfortrydelsesformular, hvis du ønsker at fortryde dit køb og sende formularen til info@miele.dk eller Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, att.: Reservedele.

Meddeler Køber Miele, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Miele det modtagne beløb.

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det beta­lingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug,
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke medfølger. Husk derfor altid så vidt muligt at gemme emballagen indtil du er sikker på, at du vil beholde varen.

Den eneste omkostning du har når du fortryder, er fragtomkostningen for at sende varen tilbage til os. Varer, der returneres UFRANKO eller per efterkrav, nægtes modtagelse. Køber bedes, inden afsendelse af produktet kontakte Mieles kundecenter på tlf. 4327 1310 for at aftale de nærmere detaljer omkring returneringen. Miele kan mod betaling af kr. 350,00 inkl. moms, tilbyde at afhente produktet på Købers adresse.

Forbehold for ændringer
Miele forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Leveringstider
Medmindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid højst 5 arbejdsdage efter ordremodtagelse.

Misbrug
Ethvert misbrug af Miele vil blive politianmeldt.

e-mærke
Mieles webshop (shop.miele.dk) er godkendt til at anvende e-handelsfondens e-mærke, hvilket giver dig en sikker online-handel. Læs mere om e-mærket på www.emaerket.dk.

Udvidet garanti

Garantibox

Miele Garantibox

5 års Miele garanti

 

I. Varighed og start på dækning

 1. Med Miele Garantibox overtager Miele Danmark – i direkte forlængelse af den lovbestemte 2 års reklamationsfrist - eventuelle reparationsomkostninger i yderligere 3 år for fejl, som ville være garantidækket i den lovbestemte garantiperiode. Aftaleperioden fremgår af aftalens forside.
 2. Reparation af støvsugeren eller levering af reservedele forlænger ikke aftaleperioden.


II. Betingelser

 1. Støvsugeren er købt af en autoriseret forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Schweiz eller Norge.
 2. På tidspunktet for købet af Miele Garantibox er købers bopæl og støvsugerens placering inden for Danmarks grænser.
 3. Den udvidede garanti gælder kun for én og samme Miele støvsuger og kan ikke anvendes på andre støvsugere.
 4. Miele Garantibox skal være tegnet og registreret, inden støvsugerens 2 års reklamationsperiode udløber.
 5. Miele Garantibox gælder kun for støvsugere, der anvendes inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne.
 6. Ved brug af uoriginale støvsugerposer og filtre bortfalder garantien for fejl/problemer, som kan henføres hertil.
 7. Ved reparation skal købsfaktura på støvsuger og selve Garantibox-certifikatet fremvises, hvoraf købers navn og adresse skal fremgå.
 8. Den udvidede garanti gælder kun for støvsugere, der anvendes til det rette formål. Den udvidede garanti gælder ikke for robotstøvsugere. Det forudsættes, at støvsugeren alene anvendes i privat regi og kun af én og samme husstand.


III. Dækning og varighed

 1. Fejl på støvsugeren vil blive udbedret uden omkostning inden for en rimelig periode enten ved reparation eller erstatning af de berørte dele. Alle transportomkostninger, arbejdskraft og reservedele vil blive vurderet af Miele Danmark. Udskiftede dele eller støvsugere i forbindelse med reparation er Mieles ejendom.
 2. Reparation i forbindelse med Miele Garantibox må kun udføres af Miele Danmark eller en af Miele udpeget servicepartner.
 3. Hvis reparationen overstiger støvsugerens værdi eller ikke er mulig, forbeholder Miele sig ret til i stedet for reparation at stille en lignende støvsuger til rådighed (samme designlinje, model, specifikationer, farve etc. for et erstatningsprodukt kan ikke garanteres), eller at yde køber godtgørelse svarende til støvsugerens aktuelle værdi. Hvis støvsugeren godtgøres, mister Garantibox-certifikatet sin gyldighed. Hvis støvsugeren erstattes med en anden støvsuger, overføres den resterende tid til denne.
 4. Miele Garantibox dækker ikke yderligere krav på godtgørelse af skader mod Miele A/S, undtagen i tilfælde af grov eller forsætlig forsømmelse fra Miele A/S eller ansvar som følge af fatal skade, personskade eller skade på helbredet. Der ydes ikke erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc. med mindre andet er lovmæssigt fastlagt.
 5. Tilvejebringelse af driftsbetingelser, hjælpematerialer og tilbehør er ikke dækket af denne aftale.

 

IV. Begrænsninger

Fejl eller mangler, som skyldes følgende forhold, omfattes ikke af den udvidede garanti:

 1. Skader på støvsugere, der skyldes fejlagtig strømforsyning iht. støvsugerens typeskilt samt udsving, der overskrider de tolerancer, der er angivet af fabrikanten eller produktets brugs- og installationsanvisninger.
 2. Ukorrekt betjening eller anvendelse, fx eller fejl opstået som følge af misbrug, fremmedlegemer - herunder væske - i støvsugeren samt fejl/problemer, som kan henføres til anvendelse af uoriginale støvsugerposer og filtre.
 3. En støvsuger, der er indkøbt i et andet EU-land, Schweiz eller Norge kan være uegnet til brug eller kan være underlagt begrænsninger i brug som følge af forskellige tekniske specifikationer.
 4. Udefrakommende påvirkninger, fx transportskader, beskadigelse som følge af stød eller slag, beskadigelser pga. vejrlig eller andre naturfænomener.
 5. Reparationer og ændringer som udføres af personer, der ikke er uddannet og godkendt af Miele.
 6. Skader som følge af uoriginalt tilbehør.
 7. Skader på tilbehør, der ikke er indgår i produktets standardmæssige leveringsomfang.
 8. Defekte lyskilder, batterier, sikringer og kosmetiske forhold uden betydning for produktets funktionalitet.
 9. Manglende rengøring og vedligeholdelse i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Reparationer for forhold som ikke er omfattet af certifikatets dækning faktureres til de til enhver tid gældende priser.

Miele Garantibox indskrænker ikke købers rettigheder over for Miele A/S i forhold til den 2-årige lovbestemte reklamationsperiode.

 

V. Databeskyttelse

Personlige data så som navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer o. lign. anvendes kun i overensstemmelse med det formål, til hvilket brugerne har stillet de pågældende data til Mieles rådighed.

____________________________________________________________________________________________________________________

Tillykke med dit køb af Miele Garantibox. Denne boks indeholder mere end bare fire pakker førsteklasses Miele HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer. Den indbefatter også en udvidelse af garantiperioden til samlet 5 år på din Miele støvsuger, som er købt inden for de sidste to år. For at aktivere den udvidede garantiperiode på din Miele støvsuger skal du registrere den med din personlige kode:

Sådan gøres det:

 1. Gå ind på www.miele.dk/garantibox og følg instruktionerne.
 2. Skriv de oplysninger, du bliver bedt om, og din personlige registreringskode i felterne.

Du kan også kontakte os direkte på +45 4327 1310 for registrering.
Vi vil efterfølgende sende dig en personlig bekræftelse på den udvidede garantiperiode for din støvsuger.
Registrér venligst din støvsuger omgående efter købet af støvsugeren, så vi kan registrere den udvidede garantiperiode for den.

____________________________________________________________________________________________________________________

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Danmark
Tlf. +45 4327 1310
info@miele.dk
www.miele.dk

 

Miele Service Certifikat

Miele Service Certifikat

Generelt
Disse tillægsbetingelser gælder for Miele Service Certifikat solgt (af Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup og i det følgende benævnt som 'Miele') til kunder via miele.dk. Service udføres af Miele eller af en af Miele autoriseret og uddannet partner. Servicen kan foretages direkte af Miele-partneren eller dennes underleverandør. Tillægsbetingelserne har højere prioritet end Mieles betingelser og vilkår.

Kontrakt
Præsentationen af Miele Service Certifikat i Miele webshop er endnu ikke et tilbud om en kontrakt. Først ved bestilling og betaling i Mieles webshop afsendes ordren til Miele som et bindende tilbud. Kunden modtager umiddelbart herefter en ordrebekræftelse via e-mail. Denne ordrebekræftelse er ikke en accept af tilbuddet.

Kunden modtager derefter Miele Service Certifikat som PDF-fil. Dermed har Miele accepteret tilbuddet, og kontrakten er indgået. Slutteligt modtager kunden en bekræftelse af kontrakten via e-mail, der ligeledes indeholder certifikatet. Kunden kan til enhver tid også se og downloade certifikatet under sin brugerkonto.

Vilkår for Miele Service Certifikat
Nedenstående betingelser og vilkår dækker forskellige løbetidsvarianter af Miele Service Certifikat (1, 5 og 10 års samlet garantidækning samt udvidelse af 5-års certifikater til 10 år). Dette betyder, at ikke alle punkter nødvendigvis er relevante for dit specifikke certifikat. Løbetiden for dit Miele Service Certifikat fremgår af certifikatets første side.


1 Varighed og start af dækning
1.1 Miele A/S, Danmark, yder to års reklamationsperiode fra produktets købsdato. Med Miele Service Certifikat (MSC) overtager Miele A/S direkte i forlængelse af reklamationsperioden eventuelle reparationsomkostninger i yderligere ét (MSC 1), tre (MSC 5) eller otte (MSC 10) år for fejl, som ville være garantidækket i den lovbestemte garantiperiode. Gyldighedsperioden er angivet på forsiden af certifikatet.
1.2 Specifikt for 1-års Miele Service Certifikat gælder det, at certifikatet forlænges årligt automatisk med yderligere tolv (12) måneder op til ti (10) år efter datoen for købet af det omfattede Miele-produkt. Aftalen ophæves automatisk herefter. Den kan også annulleres skriftligt senest en (1) måned før udløbet af den årlige dækningsperiode, som regnes fra certifikatets første gyldighedsdag. Dækning for udvidet periode træder først i kraft, efter at kunden har betalt fakturaen, der er modtaget i forbindelse med starten af den forlængede frist, inden for den givne betalingsfrist.
1.3 Et eksisterende Miele Service Certifikat 5 kan forlænges til i alt ti (10) år inden for denne gyldighedsperiode (MSC 5+5), dvs. samlet set otte (8) års ekstra dækning efter udløbet af den sædvanlige reklamationsperiode.
1.4 Miele er til enhver tid berettiget til at foretage prisjusteringer. Når du køber et Miele Service Certifikat, er prisen på prislisten gyldig på tidspunktet for indgåelse af aftalen. Prisændringer på Miele Service Certifikat på ét år kan ses på den årlige faktura.
Der vil ikke blive givet skriftlig information på forhånd. Hvis fakturaen er betalt inden for den angivne frist, antages det, at prisændringen er blevet accepteret. Hvis betaling tilbageholdes, vil dækningen ikke blive forlænget.
1.5 Alle priser er inkl. lovpligtig moms. Der er intet forsendelsesgebyr på Miele Service Certifikat.
1.6 Afhængig af ordreafgivelse vil certifikatet enten blive leveret af serviceteknikeren på stedet, pr. e-mail eller brev.
1.7 Reparation af produktet eller levering af reservedele forlænger ikke aftalen.

2 Betingelser
2.1 Det garantidækkede produkt er købt hos en autoriseret forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Schweiz eller Norge.
2.2 Certifikatet dækker kun produkter, der er købt hos Miele A/S eller Miele A/S' autoriserede forhandlere og opstillet inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne. For produkter, som måtte medbringes til andre lande i EU, Schweiz og Norge, henvises til de for disse landes gældende betingelser og vilkår for Miele Service Certifikat.
2.3 Certifikatet gælder kun for ét og samme Miele-produkt og kan ikke overdrages.
2.4 Hvis ejerskabet af produktet ændres, eller hvis ejeren flytter til en anden adresse, skal Miele informeres, så aftalen kan forblive gyldig.
2.5 Certifikatet skal være registreret og tegnet, inden produktets almindelige 2-årige reklamationsperiode udløber. Miele Service Certifikat for ét år (MSC 1) kan også tegnes direkte efter et besøg af en Miele-servicetekniker på et produkt, der ikke er ældre end ti (10) år.
2.6 Ydelserne iht. certifikatet vil kun blive ydet inden for EU, Schweiz og Norge.
2.7 Købskvittering for produktet og certifikatet, der skal vise navn og adresse på kunden, skal fremvises på opfordring af Miele. Den købsdato for produktet, der er angivet på certifikatet, skal svare til produktets købskvittering.
2.8 Certifikatets dækning forudsætter, at produktet alene anvendes til dets rette formål i privat regi og kun af én og samme husstand.
2.9 Miele Service Certifikat kan ikke oprettes for espressomaskiner. For sådanne produkter kan Miele tilbyde andre services.

3 Dækning og omfang
3.1 Produktfejl vil blive udbedret uden beregning inden for en rimelig tidsfrist enten gennem reparation eller udskiftning af de berørte dele. Alle omkostninger i forbindelse med transport, grund-/opstartsgebyr, arbejdsløn og reservedele dækkes af Miele A/S. For produkter placeret på mindre ikke-landfaste øer betales ved servicebesøg særskilt for ekstra hengået transporttid og -omkostninger jf. de til enhver tid gældende takster. I alle tilfælde forudsættes det, at produktet er frit tilgængeligt til reparation. Udskiftede dele eller produkter tilhører Miele A/S.
3.2 Ydelser omfattet af certifikatet må kun udføres af Miele A/S eller en af Miele udpeget servicepartner.
3.3 Hvis reparationen er uøkonomisk eller ikke mulig, forbeholder Miele sig ret til at yde kunden godtgørelse svarende til produktets aktuelle værdi i stedet for reparation eller stille et lignende produkt til rådighed. Samme designlinje, specifikation, farve etc. for et erstatningsprodukt samt kommunikation med andre produkter (con@ctivity) kan ikke garanteres. Hvis produktet erstattes af et andet Miele-produkt, overføres den resterende dækningsperiode til det nye produkt. Alternativt kan produktets aktuelle markedsværdi om ønsket refunderes. Hvis produktets aktuelle markedsværdi refunderes af Miele, bliver certifikatet ugyldigt.
3.4 Miele Service Certifikat dækker ikke yderligere krav på godtgørelse af skader mod Miele A/S, undtagen i tilfælde af grov eller forsætlig forsømmelse fra serviceteknikerens side, der er sendt af Miele A/S eller ansvar som følge af fatal skade, personskade eller skade på helbredet. Der ydes på andre genstande, driftstab etc. med mindre andet er lovmæssigt fastlagt.
3.5 Levering af forbrugsmaterialer og tilbehør er ikke omfattet af denne aftale.
3.6 Miele Service Certifikat indskrænker ikke købers rettigheder over for Miele A/S i forhold til den 2-årige lovbestemte reklamationsperiode

4 Begrænsninger
Miele Service Certifikat dækker ikke for omkostninger ved reparationer, hvor en fejl skyldes følgende:
4.1 Forkert eller mangelfuld installation og/eller indstilling, fx manglende overholdelse af de relevante sikkerheds-regler eller produktets brugs- og installationsanvisninger.
4.2 Forkert brug, betjening eller anvendelse, fx anvendelse af uoriginale filtre, støvsugerposer eller fejl opstået som følge af støv, toner, fremmedlegemer, uegnede væsker, vaskemidler eller kemikalier i produktet.
4.3 Et produkt købt i et andet EU-land, Schweiz eller Norge kan være uegnet til brug eller underlagt restriktioner som følge af forskellige tekniske specifikationer.
4.4 Udefrakommende påvirkninger som eksempelvis skader forvoldt gennem transport, tryk og stød, uegnede omgivelsesforhold eller naturfænomener.
4.5 Reparationer, ændringer, som udføres af personer, der ikke er uddannet og godkendt af Miele A/S eller heraf afledte problemer.
4.6 Skader på produktet, tilbehør eller andre tilsluttede produkter som følge af, at der har været anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør/materialer (eksempelvis støvsugerposer), som ikke er godkendt af Miele.
4.7 Itugået glas, defekte lyskilder, batterier eller sikringer samt kosmetiske forhold uden betydning for produktets funktionalitet.
4.8 Forhold omkring spændings-, vand-, afløbstilslutninger og det omgivende miljø, som afviger fra det af Miele foreskrevne.
4.9 Manglende rengøring og vedligeholdelse i henhold til brugsanvisningen, herunder manglende afkalkning.
Servicebesøg til forhold, som ikke er omfattet af certifikatets dækning, faktureres til de til enhver tid gældende priser.


5 Databeskyttelse
Personlige data vil kun blive brugt til det formål, der opfylder forpligtelserne vedrørende kontrakten og i fuld overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse.


6 Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage regnet fra den dag, aftalen blev indgået. Underretning om fortrydelse skal ske til Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. +45 4327 1310, info@miele.dk.
Du kan anvende vedlagte blanket, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fristen for tilbagetrækning skal du sende din meddelelse inden udløb af fortrydelsesfristen.


Virkninger af fortrydelse
Hvis du fortryder aftalen, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af anden leveringstype end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde aftalen.
Tilbagebetaling vil ske med den betalingsform, som blev brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har angivet andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyr som følge af tilbagebetalingen. Hvis du har anmodet om udførelse af tjenester under fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, som står i forhold til det, der er leveret, indtil du har meddelt os din fortrydelse af denne aftale, i forhold til den fulde dækning af aftalen.


Slut på tilbagekaldelsesinformation. Juli 2018.


Nødvendige informationer til fortrydelse
(Udfyld og returner venligst dette, hvis du ønsker at fortryde aftalen).
— Til: Miele A/S Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. + 45 4327 1310, info@miele.dk.
— Jeg / vi (*) meddeler, at jeg / vi (*) fortryder min / vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / for levering af følgende tjenesteydelser (*)
— Bestilt den (*) / modtaget den (*)
— Kundens navn(e)
— Kundens adresse
— Kundens underskrift (blankettens indhold fremsendes på papir)
— Dato
(*) Slet det ikke-relevante.

Reparation

 1. Reklamationsret
  Reklamationsretten gælder i to år fra købsdato, jvf. købelovens bestemmelser.
  Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i købers private husholdning.

  Reklamationsretten dækker ikke fejl og skader, der er opstået ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser eller ved reparationer, der er udført af andre end Miele A/S. Skader og fejl, som Miele kan godtgøre skyldes andre udefrakommende årsager dækkes heller ikke.
  Vi anbefaler, at du kigger i manualen før du bestiller servicebesøg. Her er en del gode råd om fejl, som du selv kan afhjælpe.
   
 2. Pris og reparationsforhold
  Hvis reparationen er omfattet af produktgarantien eller et Miele Service Certifikat, skal produktets købskvittering (og certifikatet hvis det forefindes) fremvises ved servicebesøget.

  Hvis reparationen ikke er dækket af produktgarantien eller et Miele Service Certifikat, koster et servicebesøg til husholdningsprodukter minimum 1.110,00 kr. inkl. moms. Denne pris dækker grundbeløb og den første påbegyndte halve arbejdstime. Dertil kommer evt. yderligere arbejdstid (880,00 kr. inkl. moms/time, hvor der beregnes pr. påbegyndt kvarter), samt reservedele, hvis det er påkrævet.

  For at gøre servicebesøget så effektivt som muligt er det vigtigt, at produktet er frit og nemt tilgængeligt for reparationen, når serviceteknikeren kommer på besøg. Hvis det vurderes nødvendigt, kan der forud for besøget bestilles ekstra medhjælp mod merpris.

  Skulle uheldet være ude, og der efter udløbet af garantiperioden opstår behov for reparationer på dit Miele hvidevare-husholdningsprodukt, kan du få tilbudt en kulancepris (maks.-reparationspris) ud fra produktets alder, hvis du benytter Miele Service.

  Miele tilbyder kulancepriser helt op til produktets 8. leveår. Du kan få oplyst Mieles gældende kulancepriser og bestille servicebesøg ved at henvende dig til Miele Kundecenter på telefon 4327 1310.

  Hvis Miele Service vurderer, at reparation af produktet ikke er rentabel, kan Miele tilbyde salg af et nyt produkt på gunstige vilkår, som bl.a. inkluderer en 5 års garanti.
   
 3. Transportskader
  Har du fået et nyt produkt, som er skadet under transporten med 3. part, skal du omgående rette henvendelse til den forhandler, produktet er købt hos.
   
 4. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.
   
 5. Reklamation
  Reklamation på udført arbejde skal ske til Miele A/S så hurtigt som muligt og senest 5 arbejdsdage efter reparationen er udført.

Køkkenskole og event-/temadage

Der er som hovedregel for det enkelte kursus/event angivet et minimum antal på 12 deltagere og maksimum antal på 16 deltagere pr. kursus/event.

For at et kursus eller event gennemføres, kræves altid minimumsangivelsen. Alle priser angivet i kursus-/eventkalenderen er inkl. moms.

Du kan reservere plads på et Miele Køkken kursus ved at du angiver det ønskede antal pladser under det aktuelle kursus. Når du har modtaget en faktura og har betalt, er du sikret en plads på det valgte kursus.

For Miele events kan du sikre dig en plads ved at købe din billet på miele.dk. Ordrebekræftelsen er din adgangsbillet til vores arrangement, og den modtager du, når du har betalt med dit kreditkort. Du vil inden arrangementet modtage en reminder. 

Hvis du er nødt til at annullere din kursus-/eventdeltagelse, skal dette ske senest 10 dage før kurset/eventen afholdes. Ved senere annullering refunderer vi ikke det indbetalte beløb. Du er meget velkommen til at lade en anden deltage i dit sted. Hvis dette bliver tilfældet, vil vi gerne informeres herom.

I den uheldige situation at et kursus eller en event aflyses, vil dette blive varslet hurtigst muligt. For Miele kursernes vedkommende vil du samtidig blive tilbudt valget mellem en alternativ kursusdato, et alternativt kursus eller refundering af kursusafgiften.

Aflysning af en event fra Mieles side vil altid blive refunderet.

For yderligere oplysninger ring på tlf. 43 27 13 41 eller send en mail til info@miele.dk.