PG 8063 Safety

Skånsom og sikker rengøring

Systemløsning bestående af en friskvandsopvaskemaskine med gennemtænkte programmer til rengøring og desinfektion samt kurve til anbringelse og fastgørelse af masker og lungeautomater.

Til produktet

Fordele

Stor rengøringsbeholder

Rengøringsbeholderen kan rumme røgdykkermasker på to niveauer. Afhængigt af kurv findes forskellige kombinationsmuligheder, hvorved der kan rengøres og desinficeres 12 lungeautomater eller 6 lungeautomater og 6 røgdykkermasker samt diverse smådele i samme cyklus.

Processikkerhed på højt niveau

Friskvandsopvaskemaskinen er udstyret med 3 specialudviklede programmer. Til skånsom genbehandling af kostbart udstyr er vandtemperaturen maks. 60 °C og kontakttiden med desinfektionsmidlet 5 minutter. Ændring af programparametre forudsætter autorisation. 

Brug af testede kemikalier, som er godkendt af producenten af udstyret, sikrer også skånsom og plejende behandling af udstyret.

Kurv med tryklufttilslutning

Kurven til lungeautomater er forsynet med en trykluftftilslutning, der kan anvendes, når utensilierne er tilkoblet. Dette forhindrer indtrængen af vand eller rengøringsopløsning i lungeautomaternes ventiler under genbehandlingsprocessen. En indikator på kurven viser, om trykket opretholdes under hele rengøringsprocessen.

Farvemarkerede rum til små dele

Hver maske og hver lungeautomat tildeles et lille rum med farvekode. Dette sikrer, at de enkelte komponenter udskiftes rettidigt, fx membranerne i røgdykkermaskerne, på trods af demontering og montering under genbehandlingen.

Nem og intuitiv fyldning af kurvene

Kurvene gør det muligt at anbringe udstyret nemt og stabilt med fokus på optimalt rengøringsresultat og skånsom rengøring. Lungeautomat og røgdykkermaske anbringes i hvert sit rum.

Produktoversigt

PG 8063 Safety

Friskvandsopvaskemaskine PG 8063 Safety muliggør sikker genbehandling af lungeautomater og røgdykkermasker med specifikke programmer. PG 8063 Safety udskifter procesvandet efter hvert programtrin. Forurenende stoffer fjernes sikkert på denne måde, og risikoen for krydskontaminering reduceres effektivt. Den ekstra tilslutning til AD-vand sikrer et slutskyl uden rester.

 

Til produktet

APFD 200 - kurv til lungeautomater

I APFD 200 kan op til 6 lungeautomater anbringes optimalt. Takket være lungeautomattilslutningen og trykluftindikatoren er genbehandling under tryk muligt i PG 8063 Safety.

Tilbehør

APFD 201 - kurv til røgdykkermasker

I APFD 201 kan op til 6 lungeautomater anbringes optimalt. Kurven indeholder også et rum pr. maske til de demonterede dele, der med farvemarkeringen kan tildeles masken entydigt.

Tilbehør Tilbehør

Ekstratilbehør

Doseringssystemer til rengøringsmiddel

Til bekvem og økonomisk dosering af flydende rengøringsmidler kan et ekstra doseringsmodul tilsluttes.

Doseringssystemer Doseringssystemer

Vandblødgøringsanlæg til perfekte tørringsresultater

PG 8063 Safety er forsynet med en separat vandtilslutning til AD-vand til slutskyllet. Dette gør det muligt at tørre perfekt uden vandpletter, og det er ikke længere nødvendigt at polere ruden på røgdykkermasken.

Tilbehør