Hygiene Miele Professional

Hygiejneforanstaltninger for at undgå virusinfektioner

For at bekæmpe spredningen af virussygdomme kræves særlige hygiejneforskrifter, især inden for følsomme områder. På denne side finder du masser af oplysninger om hygiejne og services fra Miele Professional.

Generelt

Informationer om generelle hygiejneforanstaltninger

Beboere på plejehjem er især sårbare. Især i tider med virusinfektion er det vigtigt at sikre det højeste niveau af hygiejne i det daglig vaske- og rengøringsarbejde. En professionel vask og rengøring af tøj, service og medicinsk udstyr hjælper med at stoppe virussen eller forsinke dens spredning.

Du er på den sikre side med dine Miele Professionals maskiner, fordi de er specielt konstrueret og testet til de højeste hygiejnekrav. Med vores anvisninger sikrer du desuden, at mulige vira eller bakterier uskadeliggøres.

Plejehjem

Højeste prioritet: Hygiejneforanstaltninger på plejehjem

x

Hygiejnisk tøjvask

Tekstilerne skal grundlæggende vaskes med termiske eller kemo-termiske desinfektionsprocesser i overensstemmelse med sundhedssstyrelsens forskrifter ved infektionssygdomme. Derudover skal personalet i øjeblikket bære sikkerhedstøj såsom beskyttelseshandsker, et plastikforklæde over arbejdstøjet samt ansigtsmaske.

Det beskyttende og eventuelt kontaminerede arbejdstøj skal altid forblive i vaskeriet. For at beskytte dig selv og andre må du under ingen omstændigheder tage det med hjem og vaske det der!

Tips til hygiejne ved frontbetjente vaskemaskiner

• Sørg for, at personalet afleverer de snavsede tekstiler i egnede vasketøjsposer med farvekode til vaskeriet.

• Læg vasketøjsposerne direkte ind i maskinen uden at tømme dem forinden. Vasketøjsposerne åbner automatisk under vaskeprogrammet, når lukningen er åbnet.

• Vælg det korrekte vaskeprogram (termisk eller kemotermisk desinfektionsvask) til hygiejnisk vask.

• Ved manuel dosering af vaskemiddel skal du sørge for korrekt afmåling af de anførte mængder vaskemiddel og indstille den temperatur, vaskemidlet er beregnet til.

• Desinficer området omkring lågen (låge, pakning, maskinens front) og betjeningspanelet, inden det rene tøj tages ud.

• Vask ikke dit arbejdstøj derhjemme, men i vaskeriet for at beskytte dig selv og andre. Anvend et desinficerende vaskeprogram.

• Informer beboerne om den rigtige betjening af Miele Professionals maskiner og øvrige hygiejneforanstaltninger som desinfektion af hænder og flader.

• Sarte tekstiler kræver vask ved lavere temperatuer. Kontakt din sæbeleverandør for at sikre, at du vælger det rigtige rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel.

Tips til hygiejne ved barrieremaskiner

• Sørg for, at personalet afleverer de snavsede tekstiler i egnede vasketøjsposer med farvekode til vaskeriet.

• Læg vasketøjsposerne direkte ind i maskinen uden at tømme dem forinden. Vasketøjsposerne åbner automatisk under vaskeprogrammet, når lukningen er åbnet.

• Vælg det korrekte vaskeprogram (termisk eller kemotermisk desinfektionsvask) til hygiejnisk vask.

• Ved manuel dosering af vaskemiddel skal du sørge for korrekt afmåling af de anførte mængder vaskemiddel og indstille den temperatur, vaskemidlet er beregnet til.

• Skift dit beskyttelsestøj, før du forlader det urene område eller tømmer maskinen.

• Vask altid dit arbejds- og beskyttelsestøj i vaskeriet med et desinfektionsprogram eller bortskaft engangsbeklædning iht. forskrifterne.

I vaskerier uden ren/uren side skal du altid være ekstra opmærksom på at overholde hygiejneforskrifterne. Sådan beskytter du dig selv og beboerne.

Hygiejne i køkkenet

Sundhedsstyrelsens forskrifter ved infektionssygdomme skal overholdes ved rengøring af service: Brug kun programmer med høje temperaturer (> 80 ° C) til en hygiejnisk og desinficerende rengøringseffekt.

Standardprogrammerne i Miele Professionals tankopvaskemaskiner samt programmerne Intensiv, Hygiejne, Hygiejne Plus og Vario TD i vores ProfiLine-maskiner og friskvandsopvaskemaskiner overholder dette temperaturområde.

Sørg altid for korrekt dosering af rengøringsmidler. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning anbefaler vi at bruge et rengøringsmiddel med klor.

Rengøring af engangsbeskyttelsesudstyr under de nuværende ekstraordinære forhold

For at begrænse spredningen af COVID-19 benytter sundhedsarbejdere over hele verden enorme mængder medicinsk og personlig beskyttelsesudstyr (PPE). Udstyret er dog desværre ikke tilgængelig i tilstrækkelige mængder. Det udstyr, der er størst mangel på, er ansigtsmasker (FFP2 / FFP3) og halvmasker, men også visirer og andet beskyttelsesudstyr er en mangelvare. For at afhjælpe denne mangel på engangsudstyr i en så anstrengt situation tillades nu rengøring af udstyr - naturligvis under hensyntagen til strenge regler og begrænset til den periode, pandamien varer.

Einmal-Schutzartikel aufbereiten

Rengøring af FFP2/FFP3-masker og halvmasker

Rengøring af beskyttelsesmasker må ikke ødelægge pasform, forsegling eller funktionalitet. Kontakt evt. sundheds- og arbejdsstyrelsen for specifikke oplysninger.

De omtalte og delvist testede processer omfatter:

•  Rengøring ved hjælp af tør varme (temperatur: 65 °C til 70 °C, holdetid: 30 minutter).

•  Rengøring ved hjælp af fugtig varme (temperatur: 121 °C, holdetid: 15 minutter).

Med Miele har du valgt en pålidelig partner. Vi hjælper dig med at vælge de mest egnede produkter fra vores brede portefølje til din virksomheds specifikke krav. Vores store ekspertise inden for applikationsteknologi giver os også mulighed for at vejlede medicinske institutter i deres valg af en skræddersyet rengøringsløsning. Kontakt Miele Professional for yderligere informationer.

Schutzbrillen_673x379

Rengøring af beskyttelsesbriller og visirer

Ud over beskyttelsesmasker anvender sundhedspersonalet inden for ambulant pleje også beskyttelsesbriller og visirer for at undgå smitte med vira som COVID-19. I betragtning af den anspændte leveringssituation af personligt og medicinsk beskyttelsesudstyr er der stor fokus på rengøring af sikkerhedsbriller og visirer.

Sikkerhedsbrillerne, der anvendes i sundhedsvæsenet, er lavet af forskellige plastmaterialer, såsom polycarbonater, akrylglas, polysulfoner eller polyphenylsulfoner. Rengøringsmetoden må ikke forringe disse materialer på nogen måde og bør tilpasses de forskellige plasttypers egenskaber iht. producentens anvisninger. Termostabile genstande kan rengøres i Mieles rengørings- og desinfektionsmaskiner. Rengøringen er typisk opdelt i forskellige procestrin:

Afskylning: 1 - 3 minutter (koldt vand fra hanen).

Rengøring: 10 minutter ved en temperatur på 55 °C (demineraliseret vand) og en koncentration på 0,5 % (5 ml pr. liter) ved anvendelse af et egnet vaskemiddel.

Neutralisering: 1 minut (koldt, demineraliseret vand), dosering af 0,2 % egnet neutraliseringsmiddel.

Mellemskyl: 1 minut (koldt, demineraliseret vand).

Desinfektion: 5 minutter ved 55 °C (koldt, demineraliseret vand).

Kontakt Miele Professional for vejledning i vores rengørings- og desinfektionsmaskiner samt de bedst egnede kurve, moduler og indsatser til nye og eksisterende maskiner.

20000169583_673x379

Rengøring af beholdere til hånddesinfektionsmidler

Ud over mangel på beskyttelsesudstyr er der også mangel på 500 ml- og 1000 ml-beholdere til hånddesinfektionsmidler. Hospitaler, apoteker og andre medicinske fakulteter fremstiller i stigende grad selv deres hånddesinfektionsmidler. Også her er det vigtigt af beholderne, der normalt er beregnet til engangsbrug, rengøres korrekt.

Hygiejnisk rengøring kan sikres med Mieles rengørings- og desinfektionsmaskiner: Laboratoriebeholdere med en kapacitet på hhv. 500 ml og 1000 ml kan rengøres, desinficeres og tørres med EasyLoad-systemet. EasyLoad-systemet findes til flere forskellige størrelser Miele-maskiner. Kontakt Miele Professional for flere informationer.

Læs mere om EasyLoad-systemet her.

Arbejds- ogbeskyttelsestøj

Højeste prioritet: Hygiejnisk vask af arbejds- og beskyttelsestøj

For at beskytte sig selv og andre er det yderst vigtigt at overholde gældende hygiejneforskrifter. Især under det nuværende udbrud af COVID-19 er det vigtigt at benytte beskyttelsestøj. Det gælder for sundhedspersonale, tandlæger, ved operationer, ved konsulentbesøg på hospitaler samt for paramedicinere og redningstjenester.

Ligeledes er det vigtigt, at arbejds- og beskyttelsestøj rengøres og desinficeres ved vask. Korrekt vask af tekstiler og personlige værnemidler hjælper med at inaktivere og bremse spredningen af vira som COVID-19. Med Miele har du valgt en pålidelig partner. Miele Professionals maskiner overholder sundhedsstyrelsens strenge bestemmelser. Miele-vaskemaskinernes termiske og kemotermiske desinfektionsprogrammer sikrer altid pålidelig og reproducerbar vask af arbejds- og beskyttelsestøj. Potentielle vira inaktiveres, og bakterier bliver udryddet.

[Anbefalingerne refererer udelukkende til genanvendeligt arbejds- og beskyttelsestøj og ikke til engangsbeklædning.]

Schutzbekleidung

Hygiejneforanstaltninger hos praktiserende læger og speciallæger med egen praksis

Potentielt kontamineret arbejds- og beskyttelsestøj skal forblive på klinikken. For at beskytte sig selv og andre og sikre korrekt vask bør personalet under ingen omstændigheder vaske deres arbejdstøj derhjemme. Ved kontakt med privat vaskemaskine er der risiko for krydskontaminering.

Når maskinerne fyldes og tømmes med arbejds- og beskyttelsestøj, skal personalet bære beskyttelseshandsker og et plastforklæde over deres arbejdstøj.

Tips til hygiejne ved frontbetjente vaskemaskiner:

• Adskil urene og rene områder i vaskerummet, hvis ikke fysisk så administrativt for at undgå rekontaminering af rene tekstiler.

• Vælg det rigtige vaskeprogram (termisk eller kemotermisk desinfektion) til hygiejnisk vask.

• Sørg for ved manuel dosering, at den foreskrevne mængde afmåles korrekt, og at der er indstillet en passende temperatur til det specifikke vaskemiddel.

• Desinficér lågen og dens omgivelser (låge, lågepakning, maskinfront) og betjeningspanelet, før rent tøj fjernes fra maskinen.

Læs mere om Miele Professionals frontbetjente vaskemaskiner her.

Hygiejneforanstaltninger på hospitaler

Personlige værnemidler og muligvis forurenet arbejdstøj skal altid forblive i vaskeriet. For at beskytte sig selv og andre og for at forhindre krydskontaminering bør arbejdstøjet aldrig tages med hjem til vask i en privat husholdningsmaskine!

Af hensyn til øget hygiejne skal personale under de nuværende omstændigheder bære beskyttelsesudstyr såsom handsker, et platikforklæde over deres arbejdstøj og ansigtsmaske.

 

Tips til hygiejne ved barrieremaskiner:

- Sørg for, at personalet afleverer de snavsede tekstiler i egnede vasketøjsposer med farvekode til vaskeriet.

• Læg vasketøjsposerne direkte ind i maskinen uden at tømme dem forinden. Vasketøjsposerne åbner automatisk under vaskeprogrammet, når lukningen er åbnet.

• Vælg det korrekte vaskeprogram (termisk eller kemotermisk desinfektionsvask) til hygiejnisk vask.

• Ved manuel dosering af vaskemiddel skal du sørge for korrekt afmåling af de anførte mængder vaskemiddel og indstille den temperatur, vaskemidlet er beregnet til.

• Skift dit beskyttelsestøj, før du forlader det urene område eller tømmer maskinen.

• Vask altid dit arbejds- og beskyttelsestøj i vaskeriet med et desinfektionsprogram eller bortskaft engangsbeklædning iht. forskrifterne.

- I vaskerier uden ren/uren side skal du altid være ekstra opmærksom på at overholde hygiejneforskrifterne. Sådan beskytter du dig selv og patienterne.

 

Tips til hygiejne ved frontbetjente vaskemaskiner:

• Sørg for, at personalet afleverer de snavsede tekstiler i egnede vasketøjsposer med farvekode til vaskeriet.

• Læg vasketøjsposerne direkte ind i maskinen uden at tømme dem forinden. Vasketøjsposerne åbner automatisk under vaskeprogrammet, når lukningen er åbnet.

• Vælg det korrekte vaskeprogram (termisk eller kemotermisk desinfektionsvask) til hygiejnisk vask.

•  Ved manuel dosering af vaskemiddel skal du sørge for korrekt afmåling af de anførte mængder vaskemiddel og indstille den temperatur, vaskemidlet er beregnet til.

• Desinficer området omkring lågen (låge, pakning, maskinens front) og betjeningspanelet, inden det rene tøj tages ud.

• Vask ikke dit arbejdstøj derhjemme, men i vaskeriet for at beskytte dig selv og andre. Anvend et desinficerende vaskeprogram.

• Sarte tekstiler kræver vask ved lavere temperatuer. Kontakt din sæbeleverandør for at sikre, at du vælger det rigtige rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel.

Læs mere om Miele Professionals frontbetjente vaskemaskiner her.

Ansigtsmasker af stof

Der er under COVID-19-pandemien opstået en mangel på kirurgiske masker (FFP-masker), og derfor anvender  mange virksomheder masker fremstillet af stof. Selvom disse ikke-kirurgiske stofmasker ikke opfylder de medicinske standardkrav, kan de skabe en fysisk barriere og reducere spredningen af større dråber (fx fra hoste eller nys) og forhindre kontaktinfektioner (fx ved berøring af næse og mund med kontaminerede fingre).

Professionel vask af stofmasker

Ved anvendelse af stofmasker er det vigtigt, at de vaskes korrekt, og at følgende parametre overholdes:

  • Følg anvisningerne fra producenten af ansigtmasken.
  • Ud over SARS-CoV-2 skal andre mikroorganismer (såsom Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes) også reduceres tilstrækkeligt. Vælg derfor vaskemetoder med bakteriedræbende, skimmel- og virusdræbende egenskaber.
  • Forsegl masken i en lufttæt pose (eller lignende) efter brug, eller vask den straks. Masken skal holdes forseglet i så kort tid som muligt, især for at undgå skimmelvækst. En desinficerende vaskeproces i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav kan udføres sikkert i professionelle vaskemaskiner
  • Mange af Miele Professionals vaskemaskiner har både termisk og kemotermisk desinficerende vaskeprogrammer. Selvom kommercielt tilgængelige vaskemidler kan bruges til vask af tekstiler til termisk desinfektion, må kun de produkter, der opfylder specifikationerne, anvendes til kemotermisk desinfektion.
  • Fugt og opbevaringstid fremmer væksten af bakterier. Sørg derfor for, at masken er helt tør efter vask.
  • Kontroller maskens funktionalitet efter vask: Masker, der synligt har ændret størrelse, har huller eller revner bør ikke anvendes igen.
miele professional

Brandvæsen og redningstjenester

Korrekt vask af arbejdstøj og personlige værnemidler er en del af sikkerheden for brandvæsen og redningstjenester. Med Miele Professionals rengøringsmaskiner kan beskyttelsestøjet vaskes og desinficeres, og personlige værnemidler som genanvendelige røgdykkermaskiner og luftregulatorer kan vaskes hygiejnisk.

Afhængigt af ansvarsområde og stedets indretning kan vaskemaskiner og opvaskemaskiner kombineres for at skabe en komplet løsning - endda bestående af maskiner i forskellige størrelser.

Hygiejnisk rengøring af røgdykkermasker til brandvæsenet

Redningsmedarbejdernes sikkerhed og sundhed har høj prioritet. Under COVID-19-pandemien er korrekt rengøring af røgdykkermasker især vigtig. Derfor skal de højeste standarder sikres for at opnå hygiejnisk rengøring. Professionel rengøring kan bryde infektionskæden.

Koordinerede processer sikrer et højt sikkerhedsniveau ved mekanisk vask af røgdykkermasker og regulatorer - både ved rengøring og desinfektion. Med Miele PG 8063 OK Safety-opvaskemaskinen, kan røgdykkermasker og luftregulatorer rengøres sikkert og hygiejnisk. De fleste røgdykkermasker er termolabile. Vi anbefaler derfor kemotermisk desinfektion med fx desinfektions- og rengøringsmidlet Sekumatic FDR * fra Ecolab. Med dette produkt opfylder alle PG 8063 OK's programmer de parametre, der skal overholdes ved kemotermisk desinfektion. Det er ikke nødvendigt at tilpasse programmerne. Generelt skal producentens grundlæggende anbefalinger til rengøring overholdes.

* Brug biocider sikkert. Vær altid opmærksom på mærkning og produktinformation inden brug.

Systematiske løsninger til brandvæsen og redningstjenester

Miele har konstrueret specielle maskiner for at opfylde de specifikke krav fra brandvæsenet og redningstjenester:

• Vaskemaskiner til personligt beskyttelsesudstyr og røgdykkermasker

• Barrierevaskemaskiner til maksimal hygiejne

• Tørretumblere

• Rengøringsmaskiner til genanvendelige røgdykkermasker og luftregulatorer

• Desinfektions- og rengøringsmaskiner til røgdykkermasker og anæstesi-udstyr

Læs mere om Miele Professionals løsninger til brandvæsen og redningstjenester her.

 

Hospitaler, læge- og tandlægeklinikker

Beskyttelse mod COVID-19: Hygiejneforanstaltninger på hospitaler, læge- og tandlægeklinikker

Når der anvendes medicinsk udstyr, skal der i tider med coronavirus/COVID-19 sikres et ekstra højt rengøringsniveau. Patienternes og personalets sikkerhed og helbred må ikke på noget tidspunkt være truet, hverken under behandling eller rengøring. Spredningen af virussen kan stoppes eller afbrydes ved professionel rengøring.

Takket være valide processer sikrer maskinel rengøring af instrumenter et højt sikkerhedsniveau ved rengøring, desinfektion og sterilisering. Procesdokumentationen registrerer de individuelle rengøringstrin komplet og dokumenterbart. God forskrifter sikrer, at smittekæder brydes.

x

Læger

Mieles rengørings- og desinfektionsmaskiner sikrer med Vario TD-programmerne med afskylning, rengøring med proceskemikalier og termisk desinfektion, at coronavirussen uskadeliggøres. Maskinerne kan rengøre både klassisk medicinske instrumenter samt anæstesi-udstyr. Den specielle vogn til anæstesi- og åndedrætsudstyr kan rengøre op til  8 stk. 1,5 m lange åndedrætsslanger og intubationsmateriale i samme fyldning.

De kraftige Miele Cube X-sterilisatorer sikrer efterfølgende sterilisering af invasivt medicinsk udstyr. EcoDry-teknologien muliggør dette på kortest mulig tid, så instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, hvis der skulle være mange ventende patienter.

Mieles System4Med-systemløsning sikrer effektiv genbehandling af instrumenter i tider med coronavirus/COVID-19. Det giver dig mere tid til patienten og vished for korrekt rengjorte instrumenter.

Tandlæger

Mieles termodesinfektorer sikrer med Vario TD Dental-programmet med afskylning, rengøring med proceskemikalier og termisk desinfektion, at coronavirussen uskadeliggøres.

De kraftige Miele Cube X-sterilisatorer sikrer efterfølgende sterilisering af invasivt medicinsk udstyr. EcoDry-teknologien muliggør dette på kortest mulig tid, så instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, hvis der skulle være mange ventende patienter.

Læs mere om Mieles systemløsning System4Dent i vores brochure Story Dental, der beskriver, hvordan vi kan garantere dig en sikker og effektiv rengøring af tandlægeinstrumenter fri for coronavirus.

x

Bækkenskyllere

Der skal udvises stor omhu, når du bruger potentielt kontaminerede bækkener og urinflasker, især i tider med coronavirus. Rengøringsmetoden med dokumenterbar rengøringsydelse og termisk desinfektion opfylder alle gældende krav.

Coronavirussen uskadeliggøres med de forinstillede programparametre. Vi anbefaler brug af et alkalisk rengøringsmiddel (for eksempel ProCare Med 10 BPA) og efterfølgende termisk desinfektion med en A0-værdi på mindst 600. Alle Mieles bækkenskyllere kan anvendes med denne A0-værdi.

Mieles bækkenskyllere beskytter både patienter og personale. Den automatiske døråbning og -lukning via fodkontakt sikrer kontaktfri betjening samt ingen kontakt med maskinens kabinet ved tømning og fyldning. Når døren lukkes, starter programmet automatisk. Derudover kan A0-værdien tilpasses kravene på ethvert hospital - den kan om nødvendigt øges til op til 3.000.

Service

Miele Service

Din servicepartner

Med over 50 specialuddannede serviceteknikere i det professionelle segment, tilbyder Miele kvalitetsservice i forbindelse med reparation og installation.

Vores serviceteknikere er fordelt ud over hele Danmark, og vi kan derfor servicere de fleste reparationer inden for 24 timer.

Miele Service

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere om vores produkter? Se vores hjemmeside, eller kontakt os.

HjemmesideKontakt