Rengøring og desinfektion

Udviklet til daglig brug: Det nye System4Dent til professionel rengøring af instrumenter lever op til de højeste krav til et instrumentkredsløb uden svage punkter. Systemløsningen til perfekte rengøringsresultater med fremragende effektivitet og skånsom behandling af materialerne i den moderne tandlægeklinik.
System4Dent - alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder med System4Dent en innovativ helhedsløsning til sikker og effektiv rengøring af instrumenter i en tandlægepraksis. System4Dent er udviklet på grundlag af mange års erfaring og i samarbejde med eksperter, der er aktive brugere, for derved at tilbyde en systemløsning, der er delt op i fire trin: rengøring/desinficering, præcist tilpassede proceskemikalier, dokumentation og højeste kvalitet ved service. For hvert af disse trin stiller Miele Professional effektive maskiner, proceskemikalier, dokumentationsløsninger og yderligere tilbehør samt omfattende serviceydelser til rådighed. Da samtlige komponenter i dette system leveres fra samme producent, er de perfekt afstemt efter hinanden. Det giver en særdeles skånsom og økonomisk rengøring af tandlægeinstrumenterne. Også det administrative arbejde bliver optimeret, da Miele står til rådighed som kompetent partner for alt fra produkter til finansiering.
Rengøring med standardiserede metoder
I Vario TD-programmet udføres forskyllet ved lave temperaturer, så rester af blod ikke denaturerer.
Efter en intensiv rengøringsfase følger den termiske desinfektion på >90 °C og med en holdetid på 5 minutter.
For at skåne fx kirurgiske instrumenter foretages den afsluttende skylning med AD-vand uden afspændingsmiddel.
Programmet egner sig til rutinemæssig genbehandling af alle termostabile instrumenter i henhold til ISO 15883.
Processen er særlig skånsom over for materialet og anbefales også til genbehandling af hånd- og vinkelstykker.
I termodesinfektor PG 8591 sørger tørringen med varm luft for en efterfølgende grundig tørring af instrumenternes yderside.
I programmet SPECIAL 93 °C  gennemføres der en termisk desinfektion ved 93 °C og en indvirkningstid på 10 minutter.

Ifølge Robert Koch-instituttet omfatter begge processer virkeområderne A og B med svampedræbende, bakteriedræbende og virusinaktiverende virkning inklusive HBV og HIV.
Sikkerhed, økonomi, validering.
MPG-konform
Termodesinfektorerne fra Miele Professional sikrer optimale rengøringsresultater og en termisk desinfektion, der lever op til EN ISO 15883.
Tidssvarende instrumentrengøring - Miele System
Systematisk rengøring og desinfektion af tandlægeinstrumenterne på klinikken er en afgørende del af hygiejnen for at undgå risiko for infektioner - både for patienterne og personalet på klinikken. Maskinel rengøring af instrumenterne er i dag en uundværlig del af kvalitetssikringen på en tandlægeklinik.
Rengøring og desinfektion skal iht. MPBetreibV udføres med validerede procedurer. Robert-Koch-Instituttet:
I RKI-retningslinjerne (RKI-BfArm/RKI-anbefaling inden for tandlægevidenskab) anbefales maskinel rengøring frem for manuel rengøring.
Mieles systemløsninger gør det muligt at opfylde Medizinprodukte-Betreiberverordnung og RKI-retningslinjer ved rengøring af medicinske produkter.
Vandkvalitet
Specielt ved genbehandling af instrumenter er vandkvaliteten af afgørende betydning. Normalt vand indeholder salte og mineraler, der kan sætte sig i maskinen og på instrumenterne. AD-vand forebygger tilmed korrosion på instrumenterne. Særligt ved stort vandforbrug er det vigtigt at anvende den rigtige vandkvalitet. Konsekvent anvendelse af blødt vand gør termodesinfektorerne mere økonomiske. Filtreringen beskytter mod skadelige aflejringer, mindsker risikoen for maskinstop og reparationer og nedsætter udgifterne til rengøringsmidler.
Hygiejnerum med aflangt arbejdsbord
Med denne opstilling foretages genbehandlingen på et aflangt arbejdsbord. Vask og termodesinfektor befinder sig på den urene side. Vandbehandling og kemiske rengøringsmidler er placeret i et skab under vasken eller i Mieles doseringsskab. En glasrude afgrænser den rene side med sterilisator, procesdokumentation og printer til udskrivning af etiketter til sterilt udstyr.
Hygiejnerum med L-formet arbejdsbord
Det L-formede skyllerum giver ekstra bevægelsesfrihed og opbevaringsplads. Den urene side med håndvask og termodesinfektor er på grund af den vinklede konstruktion endnu tydeligere adskilt fra den rene side med dampautoklaver, procesdokumentation og printer til udskrivning af etiketter.
Hygiejnerum med 2 separate arbejdsborde
Den optimale løsning til klinikker, der fx har godt med plads og flere behandlere. Den urene side med vask og termodesinfektor er rummæsigt adskilt fra den rene side med sterilisator, procesdokumentation og printer til udskrivning af etiketter. Installations- og opbevaringsskabe på begge sider giver plads på bordpladerne og mindsker risikoen for at overføre kontamination.
Segosoft
Individuelle dokumentationsmuligheder

System4Dent tilbyder forskellige dokumentationsløsninger afhængigt af de individuelle behov og tekniske muligheder på klinikken. Kernen i dokumentationssystemet er softwaren Segosoft Miele Edition. Med denne brugervenlige software kan der foretages en præcis dokumenterbar og sikker dokumentation af genbehandling af instrumenter, der desuden også giver retssikkerhed.

Segosoft Miele Edition 7

Segosoft Miele Edition 7 er den eneste software til dokumentation i den medicinske sektor, der er godkendt af det tyske Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik (BSI) i henhold til Common Criteria. Segosoft er som det første produkt af sin type blevet klassificeret på europæisk plan som aktivt medicinsk udstyr i klasse IIb. Softwaren giver kunden en komplet servicepakke, som er enestående på sit område, med opdateringer, komplet teknisk og brugerrelateret understøttelse pr. e-mail, telefon og fjernvedligeholdelse fra Mieles partnerselskab Comcotec.
Sterilvaregodkendelse
Software til sterilvaregodkendelse

Med softwaren Segolabel Miele Edition kan der hurtigt udskrives etiketter med påtrykt udløbsdato til emballeret sterilgods. Etiketterne printes med en specialprinter efter sterilisation og indeholder chargenr., fremstillings- og udløbsdato samt navn på ansvarlig person på klinikken. Om ønsket kan der indtastes informationer om emballagens indhold. Mærkning med stregkode gør det senere muligt hurtigt at tilføje procesdata til patientdata og således dokumentere rengøringen helt hen til anvendelse på patienten.
SegoAssign Plus
SegoAssign Plus linker Segosoft Miele Edition til klinikkens interne patientstyringssystem og tilbyder både papirløs, nem og hurtig tildeling af bearbejdede data til patienterne. SegoAssign Plus integreres via det standardiserede VDDS-interface, som findes i alle gængse klinikstyrings- og patientstyringssystemer fra Verband Deutscher Dentalsoftware Unternehmen (VDDS).
Procesdata kan kaldes frem ved hjælp af klinikkens software fra ethvert behandlingsrum inden for en klinik, hvorefter data automatisk kan overføres til en patients fil ved at åbne SegoAssign Plus-skærmen. Ved at aflæse de eksisterende stregkodeetiketter med en scanner kan procesdata, der vedrører sæt eller enkelte instrumenter tildeles en bestemt patient.
Den direkte adgang til SegoAssign Plus fra en digital patientfil gør det muligt at rekonstruere parametrene til rengøring af instrumenterne til en bestemt patient på ethvert tidspunkt af steriliseringscyklussen. I tilfælde af en kontrol fra sundhedsmyndighederne eller en retssag giver dette mulighed for at bevise, at instrumenterne, der blev brugt til den pågældende patient, var korrekt rengjort.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler