TimeControl

Kun hos Miele
Altid overblik over programvarigheden
Kontrol med overblik: Den nyttige LED-slutvisning til fuldintegrerede opvaskemaskiner viser dig straks, når programmet er slut. En time før programslut slukkes kontrollamperne én efter én fra venstre mod højre i intervaller på 20 minutter. Når programmet er slut, åbner AutoOpen-funktionen automatisk døren med en spaltebredde. TimeControl er perfekt egnet til alle indbygningsbehov – selv til indbygning i højden og ved niveautilpasset sokkelliste.
Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel​