Bæredygtighed

Nachhaltigkeit

Mennesket i fokus

Hos Miele har ansvarlighed og bæredygtighed altid været to væsentlige elementer i virksomhedskulturen. Vi har implementeret dem i vores virksom-hedsstrategi. Under hensyntagen til forebyggelsesprincippet har vi integreret forskellige bæredygtigheds-aspekter i virksomhedens kernepro-cesser såsom produktudvikling og produktion. Kun på denne måde kan en virksomhed overleve fremover.

Læs mere...