Driftstyper

Den passende driftstype til enhver opstilling

Udluftning til det fri

Emhætter med udluftning til det fri suger emmen ind og filtrerer partiklerne fra. Den filtrerede luft transporteres ud af køkkenet og ud i det fri via et aftræksrør. Med den filtrerede aftræksluft ledes også lugt og em ud af køkkenet. Aftræksluften ledes ud via en åbning i væggen eller i taget. Samtidig skal der tilføres frisk luft, fx via et åbent vindue. En emhætte med udluftning til det er specielt velegnet over gaskogeplader samt ved hyppig anvendelse af frituregryder, grill eller wok, da tilberedning på disse produkter medfører høj varme-, fedt og dampudvikling, der fjernes yderst effektivt ved udluftning til det fri. Derudover forsynes gaskogepladerne samtidig med den påkrævede tilførselsluft med ilt til forbrænding.

Udluftning til det fri med ekstern blæser

Emhætter med udluftning til det fri kan ligeledes kombineres med en ekstern blæser, der monteres væk fra emhætten, fx på ydervæggen eller på taget. Den eksterne montering gør det muligt at flytte blæserstøjen hen til et sted, hvor den ikke forstyrrer. Der kræves en udluftningsafstand på mindst 5-7 meter for at opnå en markant støjreduktion. Med ombygningssættet DEXT 6890 kan DA 6890 ændres til ekstern blæser (kun til indendørs montering).

Recirkulation

Emhætter til recirkulation suger emmen ind og filtrerer fedt- og lugtpartikler ud i forskellige filterlag. Den rensede luft ledes tilbage ind i rummet. Sådan opstår en luftcirkulation i et lukket rum. Emhætter til recirkulation kræver ingen rør, åbninger i væggen eller taget. Derved er det nemmere – og ofte kun den eneste mulighed – at montere en emhætte til recirkulation i forhold til en emhætte med udluftning til det fri (fx i etageejendomme).

Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel

Til top