Ventilationsteknik

Kompetent ventilationsteknik

Ventilationsteknik

alle Miele emhætter testet i henhold til gældende EU-standarder. De luft- og lydniveauer, der er angivet i dette katalog, er repræsentative og sammenlignelige. Miele har siden 2009 været medlem af CECED* (European Federation of Home Appliance Manufacturers), hvor alle medlemmer har forpligtet sig frivilligt til at måle luft- og lydydelse i henhold til gældende europæiske standarder og kun at offentliggøre disse i katalogerne. Dette sikrer gennemsigtighed af ydelsesdataene for forbrugeren.

Ekstern blæser

Emhætter med udluftning til det fri kan ligeledes kombineres med en ekstern blæser, hvorved lydniveauet i køkkenet reduceres. Det vil sige, at blæseren ikke befinder sig i emhætten som ellers, men bliver monteret fx på en ydervæg. Ønskes en markant lydreduktion, anbefaler vi en udluftningskanal på mindst 5-7 meter. Blæser og emhætte forbindes med hinanden via en styreledning. Til denne løsning tilbyder Miele en blæser til ydervægge (AWG 102), tag (DGG 102) eller indendørs montering (ABLG 202).

Tagudgang

Hvis udblæsningsluften skal føres ud i det fri via taget, har du brug for en tagudgang. Miele tilbyder forskellige modeller (DDF 125/150 eller DDF 200), der er egnet til taghældninger fra 22° og til alle tagstenstyper. Kabinettet, der er udført i førsteklasses rustfrit stål, sidder i en stabil ramme af vejrbestandigt bly.

Murkasse

En murkasse installeres i ydervæggen for at kunne lede udsugningsluften ud i det fri. Ved traditionelle løsninger kan der opstå en varme-kulde-bro, der fører til energitab. For eksempel kan der trænge kold luft ind i aftræksrøret om vinteren. Murkassen fra Miele hhv. DMK 150 og DMK 150-1 forhindrer dette, eftersom den er udstyret med en tætsluttende tilbageslagsklap. En magnetventil forhindrer, at kold eller varm luft udefra strømmer ind i bygningen - dét sparer energi. Herudover forhindres indtrængen af fremmedlegemer såsom blade, skidt osv. i udsugningsrøret. Lamellerne i murkassen er placeret således, at luftstrømmen ledes videre. Derved minimeres lufteffekttabet, og luftstrømmen ledes væk fra husmuren.

Udluftningsslanger

Udluftningssystemet gør det muligt målrettet at lede lugte, fugtighed og varme ud i det fri. Udluftningsvejenes geometri og konstruktion er afgørende i forhold til lufteffekt og støjudviklingen i emhætten. Runde kanaler med glatte vægge eller specielle fladkanaler uden reduktion af diameteren er bedst egnede. Generelt anbefaler Miele en diameter på 150 mm. Ved emhætter med meget høje lufteffekter anvendes som regel en diameter på 200 mm. Miele tilbyder et omfattende udvalg af fladkanaler. Yderligere oplysninger finder du i tilbehørskataloget.

Lyddæmpere – ekstra ro

Mange af emhætterne fra Miele er som standard udstyret med en yderst effektiv akustikpakke og er dermed meget lydsvage under drift. Den ekstra ro skaber lyddæmperen DASD 150 fra Miele, der kan fås som ekstra tilbehør. Den reducerer støjværdien med op til 4,5 dB(A) re1pW og skaber dermed et roligere arbejdsområde. Herudover kan den anvendes fleksibelt. Den er egnet til både udsugnings- og drift.

Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel

    • 1 . Conseil Européen de la Construction d’appareils Domestiques
Til top