Spot-mode

Stor hjælp til mindre flader 

Krummer fra morgenbordet? Hundehår på gulvet? Også disse små ting klarer Scout for dig: Aktiver Spot-mode, og Scout rengør målrettet et område på 1,8 x 1,8 m.