Optøning 

Skånsom mod dybfrosne madvarer: Dybfrosne madvarer optøs under de bedste betingelser med kold luft. 
Til top